Skip to content

Egzekucja komornicza – krok po kroku, co musisz wiedzieć?

W tym artykule dowiesz się jak wygląda procedura egzekucji komorniczej:

Egzekucja komornicza jest procesem, którego celem jest odzyskanie należności przez wierzyciela od dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego. Proces ten może być zawiły i trudny do zrozumienia, dlatego w niniejszym artykule przedstawiamy kolejne kroki egzekucji komorniczej oraz istotne informacje, które warto poznać.

Tytuł wykonawczy

Pierwszym krokiem w procesie egzekucji komorniczej jest uzyskanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy może mieć formę wyroku sądu, nakazu zapłaty, ugod sądowych czy innych decyzji administracyjnych.

Klauzula wykonalności

Wierzyciel musi wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności potwierdza, że tytuł jest prawomocny i stanowi podstawę do przystąpienia do egzekucji.

Zlecenie egzekucji komornikowi

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności, wierzyciel zleca egzekucję komornikowi sądowemu. Należy wskazać konkretnego komornika, który będzie prowadził egzekucję, oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należność i jej wysokość.

Postępowanie egzekucyjne

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, mające na celu ściągnięcie długu od dłużnika. W ramach tego postępowania komornik może podjąć różne działania, takie jak zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie rachunków bankowych, czy zajęcie mienia ruchomego lub nieruchomego dłużnika.

Zajęcie mienia

Komornik może zająć mienie dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Zajęcie mienia może obejmować m.in. nieruchomości, samochody, maszyny, sprzęt, a także środki pieniężne na rachunkach bankowych. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik musi uwzględnić wolę od egzekucji, która chroni dłużnika przed utratą minimalnych środków do życia.

skutecznego komornika, który będzie reprezentować Państwa interesy.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.