Skip to content

Windykacja należności – porównanie opcji, od negocjacji do egzekucji komorniczej

Windykacja należności to proces, który ma na celu odzyskanie długów od dłużników. W ramach tego procesu możliwe jest zastosowanie różnych metod, począwszy od negocjacji, aż po egzekucję komorniczą. W niniejszym artykule omówimy te metody, porównując ich zalety i wady.

Negocjacje i mediacje

Jednym z pierwszych kroków w windykacji należności powinny być próby polubownego rozwiązania problemu z dłużnikiem. Negocjacje i mediacje pozwalają na ustalenie warunków spłaty długu, takich jak harmonogram czy sposób rozłożenia zobowiązania na raty.

Zalety:

 • Unikanie kosztów sądowych i komorniczych
 • Możliwość osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron
 • Szybsze odzyskanie należności niż w przypadku postępowania sądowego\

Wady:

 • Brak gwarancji, że dłużnik wywiąże się z ustalonych warunków
 • Może być trudne w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika

Wezwanie do zapłaty

Jeśli próby polubownego rozwiązania problemu nie przynoszą efektów, wierzyciel może skorzystać z wezwania do zapłaty. Jest to formalny dokument, w którym wierzyciel żąda od dłużnika spłaty długu w określonym terminie.

Zalety:

 • Formalne upomnienie dłużnika o konieczności uregulowania zobowiązania
 • Zazwyczaj niskie koszty przygotowania dokumentu
 • Może skłonić dłużnika do podjęcia negocjacji

Wady:

 • Brak gwarancji, że dłużnik ureguluje zobowiązanie
 • Może być konieczne zastosowanie innych środków w przypadku braku reakcji dłużnika

Pozew sądowy

Gdy wezwanie do zapłaty nie przynosi rezultatów, wierzyciel może złożyć pozew sądowy. W wyniku postępowania sądowego możliwe jest uzyskanie prawomocnego wyroku, który będzie stanowił tytuł wykonawczy.

Zalety:

 • Uzyskanie prawnie wiążącego tytułu wykonawczego
 • Możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 • Wzmocnienie pozycji wierzyciela wobec dłużnika

Wady:

 • Długość postępowania sądowego
 • Koszty sądowe i związane z wynagrodzeniem pełnomocnika

Egzekucja komornicza

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.