Kancelaria komornicza Kamil Michalski

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy zajmuje się:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek
09.00 - 15.00

Komornik przyjmuje

Wtorek
10.00 - 12.00