Kancelaria komornicza Kamil Michalski

Jak ustalić właściwego komornika?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego.  Rewirem jest obszar Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamil Michalski  informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która mają weszła w życie dnia 1 stycznia 2019 r.

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek
09.00 - 15.00

Komornik przyjmuje

Wtorek
10.00 - 12.00