Kancelaria komornicza Kamil Michalski

Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego?

Koszty komornicze obejmują wydatki komornika sądowego, poniesione w toku prowadzonego  postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze. . Komornikowi przysługuje zwrot niezbędnych wydatków poniesionych w toku postępowania egzekucyjnego.  Jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Zaliczka wpłacana przez wierzyciela jest przeznaczona na wydatki wskazane w art. 6  ustawy o kosztach komorniczych, m.in.:

  • koszty doręczania korespondencji,
  • koszty uzyskiwania informacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania (np. udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ZUS – 35,17 zł; udostępnienie informacji z Urzędu Skarbowego – 35,00zł; informacja z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych czy dłużnik jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości 20,00zł)
  • inne wydatki wskazane w ustawie w zależności od specyfiki sposobu egzekucji (np. należności biegłych, ogłoszeń w pismach, koszty transportu specjalistycznego, przejazdy).

Wskazać należy, że zaliczka na wydatki nie jest wynagrodzeniem komornika. Wskazane wyżej wydatki przekazywane są odpowiednim instytucjom, które udzielają odpowiedzi.

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek
09.00 - 15.00

Komornik przyjmuje

Wtorek
10.00 - 12.00