Skip to content

Nadzór nad licytacjami

Nadzór nad licytacjami przez komornika to proces, w którym komornik sądowy sprawuje kontrolę nad przeprowadzeniem

Spis inwentarza

Spis inwentarza przez komornika to procedura mająca na celu dokładne zinwentaryzowanie majątku dłużnika,

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń przez komornika to proces prawny, którego celem jest zabezpieczenie interesów

Wydanie ruchomości

Wydanie nieruchomości przez komornika to procedura, która ma miejsce w wyniku egzekucji komorniczej

Egzekucja z nieruchomości

Wydanie ruchomości przez komornika to czynność prawna, polegająca na przekazaniu przedmiotów ruchomych