Kancelaria komornicza Kamil Michalski

Pytania i odpowiedzi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamil Michalski  jest właściwy dla egzekucji z nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność dłużnika położonych na terenie  miasta Gdańsk w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
W celu skierowania egzekucji do nieruchomości wierzyciel powinien wskazać we wniosku egzekucyjnym numer księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji.

Posiadając numer księgi wieczystej osoba zainteresowana może sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  –>Elektroniczne Księgi Wieczyste

Licytacje nieruchomości znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej –>Obwieszczenia o licytacjach

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek - Piątek
09.00 - 15.00

Komornik przyjmuje

Wtorek
10.00 - 12.00