Skip to content

Czym jest licytacja komornicza? Jak przebiega i jak w niej uczestniczyć?

Czym jest licytacja komornicza? Jak przebiega i jak w niej uczestniczyć?

Licytacja komornicza to proces sprzedaży mienia dłużnika, zorganizowany przez komornika sądowego w celu odzyskania należności wierzyciela. Zwykle dotyczy ona nieruchomości, samochodów, maszyn czy sprzętu. W artykule omówimy, czym jest licytacja komornicza, jak przebiega oraz jak w niej uczestniczyć.

  • Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza to sposób na odzyskanie długów od dłużnika poprzez sprzedaż jego mienia. Komornik sądowy zajmuje mienie dłużnika, a następnie organizuje licytację, podczas której osoby zainteresowane mogą składać oferty kupna. Przeprowadzana jest na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności, który upoważnia komornika do działań egzekucyjnych.

  • Jak przebiega licytacja komornicza?

Przed przystąpieniem do licytacji, komornik ustala wartość mienia poprzez dokonanie szacunku. Następnie ogłasza termin i miejsce licytacji, a informacje te są publikowane w specjalnych ogłoszeniach oraz na stronie internetowej komornika.

Licytacja odbywa się zwykle w formie przetargu ustnego. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty, a komornik prowadzi licytację, przyjmując i odrzucając oferty. Licytacja kończy się, gdy zostanie przyjęta najwyższa oferta, która spełnia warunki określone przez komornika.

  • Jak uczestniczyć w licytacji komorniczej?

Aby uczestniczyć w licytacji komorniczej, należy spełnić kilka warunków:

Zapoznać się z ogłoszeniem o licytacji, które zawiera informacje o terminie, miejscu, przedmiocie licytacji oraz warunkach uczestnictwa.

Przygotować dowód tożsamości oraz, w przypadku reprezentowania innej osoby lub firmy, pełnomocnictwo.

Ustalić, czy konieczne jest wniesienie wadium – zabezpieczenia finansowego, które gwarantuje uczestnictwo w licytacji. Wadium zazwyczaj wynosi 10% wartości mienia i jest zwracane uczestnikom, którzy nie wygrają licytacji.

Zgłosić chęć uczestnictwa w licytacji komornikowi przed jej rozpoczęciem.

  • Co warto wiedzieć przed uczestnictwem w licytacji komorniczej?

Warto dokładnie zapoznać się z warunkami uczestnictwa

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.