Skip to content

Komornik sądowyKamil Michalski

Twój komornik z Gdańska

Skontaktuj się Zrealizuj wyrok sądu

Komornik sądowy Kamil Michalski kancelaria komornicza Gdańsk

Jako komornik wykonując powierzone mi zadania kieruję się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Czynności terenowe w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym wykonuję osobiście. Biorę odpowiedzialność za wyrok sądu i za własność wierzyciela.

Własność terytorialna Gdzie pracujemy POMORZE - Kujawsko-pomorskie

Siedziba kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Kamila Michalskiego znajduje się na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, obejmującej:

  • Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
  • Sąd Okręgowy w Elblągu,
  • Sąd Okręgowy w Gdańsku,
  • Sąd Okręgowy w Słupsku,
  • Sąd Okręgowy w Toruniu,
  • Sąd Okręgowy we Włocławku.

Co do zasady komornik działa w obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Doręczenie korespondencji na zlecenie

Doręczenie korespondencji na zlecenie przez komornika to usługa polegająca na doręczeniu przez komornika

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika to dokument, w którym komornik dokładnie opisuje

Egzekucja świadczeń powtarzających (np. alimenty)

Egzekucja świadczeń powtarzających przez komornika to proces egzekucyjny, który ma na celu zabezpieczenie

Nadzór nad licytacjami

Nadzór nad licytacjami przez komornika to proces, w którym komornik sądowy sprawuje kontrolę nad przeprowadzeniem

Spis inwentarza

Spis inwentarza przez komornika to procedura mająca na celu dokładne zinwentaryzowanie majątku dłużnika,

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń przez komornika to proces prawny, którego celem jest zabezpieczenie interesów

Wydanie ruchomości

Wydanie nieruchomości przez komornika to procedura, która ma miejsce w wyniku egzekucji komorniczej

Egzekucja z nieruchomości

Wydanie ruchomości przez komornika to czynność prawna, polegająca na przekazaniu przedmiotów ruchomych

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych przez komornika to proces dochodzenia roszczeń majątkowych w ramach

Doświadczony zespół

W kancelarii zatrudniam profesjonalnie przygotowany zespół, dzięki któremu mogę szybko realizować każdy wniosek egzekucyjny.

Najczęściej Zadawane pytania

  • Jakie są koszty postępowania egzekucyjnego?
  • Jak rozpocząć postępowanie egzekucyjne?
  • Jak ustalić właściwego komornika?
  • Czym zajmuje się komornik sądowy?

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.