Skip to content

Dla wierzycieli

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

W celu wszczęcia egzekucji wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale.
Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:

 • świadczenie, które ma być spełnione
 • sposób egzekucji

Wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

Wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kpc.

We wniosku egzekucyjnym powinno znaleźć się

jak najwięcej danych dłużnika:

 • osoba fizyczna: numer dowodu osobistego, Pesel, NIP
 • osoba prawna: numer NIP, Regon, KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości,

powinno dołączyć się informacje:

 • czy dłużnik jest jej właścicielem/współwłaścicielem
 • nr KW (księgi wieczystej nieruchomości)
 • dokładne położenie nieruchomości (adres)

We wniosku o egzekucję z ruchomości

wierzyciel powinien wskazać:

 • miejsce, w którym znajdują się ruchomości
 • wymienić ruchomość którą należy zająć

Wskazując egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności czy rachunku bankowego dłużnika,

powinno dołączyć się informacje dotyczące:

 • nazwy zakładu pracy dłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu
 • nazwy trzeciodłużnika wraz ze wskazaniem jego pełnej nazwy i adresu – podmiot wobec którego dłużnik ma roszczenie pieniężne – wierzytelność
 • nazwę banku i/lub nr rachunku bankowego dłużnika

Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, MOŻE POSZUKIWANIE MAJĄTKU ZLECIĆ KOMORNIKOWI w trybie art. 801 [2] kodeksu postępowania cywilnego. Ustawowa opłata za podjęcie czynności kompleksowego poszukiwania majątku przez komornika wynosi 100 zł. W przypadku skutecznej egzekucji jest ona wierzycielowi zwracana. W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik ustali za pomocą systemu OGNIVO, w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy, w CEPiK – czy jest właścicielem samochodu, a także sprawdzi czy jest właścicielem nieruchomości na terenie Polski

W ramach poszukiwania majątku komornik skieruje również wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego ( 35 zł) i oddziału ZUS (39,72 zł) w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza). Komornik

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.