Skip to content

Egzekucja świadczeń powtarzających (np. alimenty)

Egzekucja świadczeń powtarzających przez komornika to proces egzekucyjny, który ma na celu zabezpieczenie należności wynikających ze świadczeń, które mają charakter cykliczny lub okresowy. Przykładem takich świadczeń mogą być alimenty, czynsz, składki na ubezpieczenie czy inne regularne opłaty, które dłużnik jest zobowiązany do uiszczania.

W przypadku egzekucji świadczeń powtarzających, komornik podejmuje działania, które mają na celu regularne i systematyczne ściąganie długów od dłużnika na rzecz wierzyciela. Typowe działania podejmowane przez komornika w ramach tego procesu to:

1. Zajęcie wynagrodzenia: Komornik może zająć część wynagrodzenia dłużnika, z której następnie będą spłacane regularne świadczenia. Zajęcie wynagrodzenia polega na przeniesieniu części zarobków dłużnika na wierzyciela, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zajęcie rachunków bankowych: Komornik może zająć rachunki bankowe dłużnika, co pozwala na automatyczne przekazywanie środków na rzecz wierzyciela w regularnych odstępach czasu.

3. Zajęcie innych źródeł dochodu: W niektórych przypadkach komornik może zająć inne źródła dochodu dłużnika, takie jak renty, emerytury, zasiłki czy inne świadczenia.

Egzekucja świadczeń powtarzających przez komornika jest regulowana przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki przeprowadzenia takiej egzekucji oraz obowiązki i odpowiedzialność komornika. Wierzyciel musi wcześniej uzyskać tytuł wykonawczy (np. wyrok sądu) potwierdzający należność świadczeń powtarzających, a następnie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń powtarzających w odpowiednim sądzie.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.