Skip to content

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika to dokument, w którym komornik dokładnie opisuje stan faktyczny dotyczący sytuacji majątkowej dłużnika lub innych istotnych okoliczności związanych z postępowaniem egzekucyjnym. Protokół stanu faktycznego może być sporządzany na różnych etapach postępowania egzekucyjnego i może dotyczyć różnych aspektów, takich jak:

1. Spis inwentarza: Protokół stanu faktycznego może być sporządzany podczas spisu inwentarza majątku dłużnika, gdzie komornik opisuje poszczególne przedmioty oraz ich wartość.

2. Egzekucja z nieruchomości: W przypadku egzekucji z nieruchomości, protokół stanu faktycznego może dotyczyć opisu nieruchomości, jej stanu technicznego, wartości czy obciążeń, jakie na niej ciążą.

3. Wydanie przedmiotów ruchomych: Podczas wydania przedmiotów ruchomych zabezpieczonych przez komornika, protokół stanu faktycznego może opisywać szczegółowo przedmioty, które mają być wydane oraz ich wartość.

4. Licytacja: Protokół stanu faktycznego może być również sporządzony po zakończeniu licytacji majątku dłużnika, opisując przebieg licytacji, uczestników, oferty oraz wynik aukcji.

Protokół stanu faktycznego jest ważnym dokumentem w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ stanowi pisemne potwierdzenie działań komornika, majątku dłużnika oraz innych istotnych okoliczności związanych z egzekucją. Dokument ten może być używany jako dowód w przypadku sporów czy kontroli prawidłowości działań komornika. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego jest regulowane przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki przeprowadzenia takiego protokołu oraz odpowiedzialność komornika za prawidłowe jego sporządzenie.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.