Skip to content

Spis inwentarza

Spis inwentarza przez komornika to procedura mająca na celu dokładne zinwentaryzowanie majątku dłużnika, który może być przedmiotem egzekucji. Komornik sporządza szczegółowy wykaz przedmiotów ruchomych oraz nieruchomości, które są własnością dłużnika, w celu ustalenia ich wartości oraz możliwości zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Podczas spisu inwentarza komornik dokonuje oceny wartości przedmiotów, które mają być zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. W tym celu może korzystać z pomocy rzeczoznawców majątkowych, którzy pomagają wycenić poszczególne przedmioty.

Spis inwentarza jest ważnym etapem w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ pozwala na właściwe zidentyfikowanie majątku dłużnika i ustalenie, które z jego składników mają zostać przeznaczone do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Procedura ta jest ściśle regulowana przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki przeprowadzania spisu inwentarza oraz odpowiedzialność komornika za prawidłowe jego przeprowadzenie.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.