Skip to content

Egzekucja z nieruchomości

Wydanie ruchomości przez komornika to czynność prawna, polegająca na przekazaniu przedmiotów ruchomych z jednej osoby na rzecz drugiej w wyniku postępowania egzekucyjnego.

W praktyce oznacza to, że komornik sądowy, będący organem odpowiedzialnym za egzekucję, zajmuje i przenosi własność przedmiotów ruchomych należących do dłużnika na rzecz wierzyciela (osoby, która ma prawo do ich otrzymania). Może to być na przykład wynik egzekucji długu pieniężnego, gdy komornik zajmuje mienie dłużnika, sprzedaje je na licytacji, a następnie przekazuje uzyskane środki wierzycielowi.

Wydanie ruchomości przez komornika może dotyczyć różnych przedmiotów, takich jak pojazdy, sprzęt elektroniczny, meble czy inne przedmioty osobiste, o ile ich wartość wystarcza do pokrycia długu. Proces ten jest regulowany przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki postępowania egzekucyjnego

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.