Skip to content

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń przez komornika to proces prawny, którego celem jest zabezpieczenie interesów wierzyciela poprzez tymczasowe unieruchomienie majątku dłużnika, aby zapewnić późniejsze zaspokojenie roszczeń wierzyciela. W praktyce oznacza to, że komornik podejmuje działania mające na celu zapewnienie, że majątek dłużnika nie zostanie rozdysponowany lub zniszczony zanim dług zostanie uregulowany.

Proces zabezpieczenia roszczeń przez komornika może obejmować różne działania, takie jak:

1. Zajęcie ruchomości – komornik może zająć przedmioty ruchome należące do dłużnika, takie jak samochody, sprzęt elektroniczny czy meble.

2. Zablokowanie rachunków bankowych – komornik może zablokować rachunki bankowe dłużnika, uniemożliwiając mu swobodne dysponowanie środkami.

3. Ustanowienie hipoteki – komornik może ustanowić hipotekę na nieruchomości dłużnika, co ogranicza możliwość jego swobodnego dysponowania nieruchomością.

4. Zajęcie wynagrodzenia – komornik może zająć część wynagrodzenia dłużnika, z którego następnie będzie spłacany dług.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie, że majątek dłużnika będzie dostępny dla wierzyciela, gdy nadejdzie czas zaspokojenia roszczeń. Zabezpieczenie roszczeń przez komornika jest regulowane przez przepisy prawa, które określają zasady i warunki tego procesu. Wierzyciel musi wcześniej uzyskać odpowiednie tytuły wykonawcze oraz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń w odpowiednim sądzie.

Zapraszam do szybkiego Kontaktu

Skontaktuj się w celu skorzystania z usług Komornika.