Kamil Michalski

Komornik sądowy Gdańsk Kamil Michalski – O kancelarii

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, która ułatwi Państwu kontakt z jego Kancelarią oraz dostarczy informacji niezbędnych do zainicjowania i popierania postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria korzysta w codziennej pracy z wszystkich dostępnych komornikom narzędzi teleinformatycznych, które ułatwiają i przyspieszają zainicjowanie postępowania oraz uzyskiwanie informacji na jego potrzeby:

 • OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;
 • EPU (EPU ID 1977) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiający prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;
 • e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;
 • PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika;
 • Baza PESEL / Pesel Net CPD Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika;
 • EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika;
 • REJESTR ZASTAWÓW – elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów;
 • CEIDG – centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej;
 • e-REGON NIP KRS udostępniany przez GUS – umożliwiający sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych;
 • E-KRS Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych.

Komornik sądowy Gdańsk egzekucja z nieruchomości